Nawigacja

 • KLASA PIERWSZA 2024/2025

  KLASY PIERWSZE 2024/2025

  Drodzy rodzice,

  listy klas znajdują się w sekretariacie szkoły do wglądu w godz. 10:00-14:00 lub pod tel. 25 675 12 06.

 • ZAKOŃCZENIE ROKU 2023/2024

 • DNI ŁOCHOWA

  Za nami Dni Łochowa.

  Utalentowani młodzi artyści, piękne pokazy i świetna zabawa!

  Nie mogło więc zabraknąć naszych cudownych dzieci. 

  Dziękujemy za zaproszenie!

 • XXXVII edycja konkursu "Mój Las"

  5. czerwca w warszawskim Domu Technika wręczono nagrody laureatom XXXVII konkursu „Mój Las” organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Konkurs tradycyjnie ma 2 etapy - regionalny centralny. Stąd prace, które zajęły I i II miejsce są przesyłane do oceny jury w finale centralnym. Tym większy sukces i ogromna radość z wygranej naszej czwartoklasistki Anny Geras, której serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • 21. edycja konkursu „Smak ekologicznej żywności”

  Finałowa gala odbyła się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów: Klaudia Mech, Wiktoria Falba, Jan Koroś i Bogumił Szubarczyk. Zadaniem finalistów było rozwiązanie testu z zakresu rolnictwa ekologicznego. Organizatorzy przygotowali również zajęcia edukacyjne obejmujące tematy etnobotaniki oraz kwiatów polskich. Każdy brał udział w warsztatach polegających na skomponowaniu własnej herbatki owocowo – ziołowej. Całości dopełniły bogate zbiory eksponatów z różnych regionów polskiej wsi, które oglądaliśmy w trakcie zwiedzania Muzeum Etnograficznego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne upominki.

 • Finał mistrzostw za nami...

  W ubiegły weekend odbył się finał XVIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było: stulecie polskich reform gospodarczych źródłem edukacji ekonomicznej. Konkurencja była ogromna. Obok wiedzy z zakresu ekonomii i finansów trzeba było wykazać się znajomością reform Władysława Grabskiego. W każdym konkursie łut szczęścia też jest potrzebny by rozgrywki wyłoniły laureatów. Już sam finał jest  olbrzymim sukcesem, bo to „12” finalistów - najlepszych z całej Polski. Wśród nich znalazł się Mateusz Kalbarczyk – uczeń klasy ósmej, któremu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • Gala XXIII edycji konkursu literackiego "Pióro szuka talentu"

  6. czerwca mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole laureatów 23. edycji Powiatowego Konkursu Literackiego "Pióro szuka talentu" wraz z opiekunami oraz zaproszonych gości. Nasza tegoroczna gala przechodzi do historii, ale liczba, bez mała, 300 prac nadesłanych na konkurs, utwierdza nas w przekonaniu, że młodych o wrażliwych sercach jest coraz więcej i dla takich chwil warto żyć.  Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, ich opiekunom.  Szczególne podziękowania kierujemy dla Powiatu Węgrowskiego, Gminy Łochów oraz Nadleśnictwa                    w Łochowie za finansowe wsparcie naszego Konkursu

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 • BEZPŁATNA ZBIÓKA ELEKTROŚMIECI

  Nasza szkoła bierze udział w bezpłatnej zbiórce elektrośmieci

  Dołącz do niej i Ty!

  Miejsce: plac pod sekretariatem naszej szkoły

  Termin: do 04.06. ( wtorek)

  Szczegóły na plakacie

 • Projekt NPK

  W ramach projektu edukacyjnego Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego grupa uczniów z naszej szkoły brała udział w warsztatach przyrodniczo - ekologicznych. W programie wydarzenia uczestnicy zapoznali się z historią i patronami Pałacyku Paderewskich, a następnie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza brała udział w zajęciach terenowych na ścieżce przyrodniczej, na której rozpoznawała charakterystyczne gatunki fauny i flory parku. Uczniowie odpowiadali na pytania z koła ekologicznego i spacerowali po leśnej ścieżce sensorycznej. Druga grupa uczestniczyła w warsztatach, w trakcie których każdy komponował własną ramkę z materiałów przyrodniczych z lasu. Powstały prawdziwe dzieła natury - prezenty na zbliżający się Dzień Matki.

 • Dzień Ziemi

  Planeta kontra plastik - to hasło tegorocznej edycji Dnia Ziemi, największego międzynarodowego, ekologicznego święta.

  Obchodzone jest by budować świadomość społeczną w zakresie odnowy środowiska, a także uczyć prawidłowych nawyków oraz jak być odpowiedzialnym konsumentem w naszym codziennym życiu.

  Dzień Ziemi to także okazja do pokazywania indywidualnych postaw i pomysłów na wspieranie natury.

  Uczmy się od siebie nawzajem jak dbać o Matkę Ziemię :)

 • Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

  Drodzy Rodzice,

  do 15.03.2024 prowadzimy rekrutację do klas pierwszych w naszej szkole. 

  W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otworzyć klasę sportową. Zachęcamy do zapisów! :)

  ​​

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁOCHOWIE
  INFORMUJE WSZYSTKICH RODZICÓW I UCZNIÓW O NABORZE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  DO KLASY 1-ej 

   

  Karty zgłoszenia dziecka do szkoły dostępne są w sekretariacie szkoły, na stronie BIP Gminy Łochów lub korzystając z linków poniżej:

  ZARZĄDZENIE NR 16/2024  i 20/2024 BURMISTRZA ŁOCHOWA w sprawie rekrutacji, harmonogram rekrutacji, oraz druki ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ i WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU:

 • XXXVII EDYCJA KONKURSU "MÓJ LAS" - LAUREACI

  W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyło się uroczyste podsumowanie XXXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem - Mój Las.

  Wśród nagrodzonych byli uczniowie naszej szkoły.

  Decyzją komisji nasi uczniowie otrzymali następujące nagrody:

  I miejsce Anna Geras z klasy 4. ( druga kategoria wiekowa)

  I miejsce Magdalena Zonik z klasy 7. A ( trzecia kategoria wiekowa)

  II miejsce Marta Lamparska z klasy 7. B ( trzecia kategoria wiekowa)

  Wyróżnienia otrzymały uczennice z klasy 3. : Maria Kędziora i Marika Bujniak.

  Prace, które uplasowały się na pierwszym i drugim miejscu komisja przekazała do Warszawy do etapu centralnego.

  Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • Klasa sportowa - rok szkolny 2024/2025

 • Życzenia Wielkanocne 2024

 • REKRUTACJA 2024/2025

 • REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 • Powiatowy Konkurs Literacki "Pióro szuka talentu"

   

  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka

                                 w Łochowie                                 

   

  przy wsparciu  

  Nadleśnictwa Łochów,

  Starosty Węgrowskiego oraz Burmistrza Łochowa

  ogłasza

  XXIII Powiatowy Konkurs Literacki

  „Pióro szuka talentu”

  w dziedzinie poezji i prozy

   

  1. Udział w XXIII edycji konkursu mogą wziąć wyłącznie uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu węgrowskiego.
  2. Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach:
   • kategoria I  - uczniowie szkół podstawowych klasy I - VI;
   • kategoria II  - uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych;
   • kategoria III  - uczniowie szkół ponadpodstawowych;
  3. W dziedzinie poezji należy nadesłać zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce
   w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych godłem oraz wersję elektroniczną na maila pst.sp2@wp.pl (w tytule maila nazwa szkoły, a pliki opatrzone wyłącznie godłem uczestnika kategorią i dziedziną (poezja, proza lub poezja-las); można przesłać w jednej wiadomości wszystkie prace z danej szkoły). Ponadto jury konkursu, kontynuując wieloletnią współpracę z Nadleśnictwem Łochów, ogłasza kategorię specjalną na wiersz inspirowany tematyką związaną z lasem.
  4. Patronem 2024 roku wybranym przez Senat został Witold Gombrowicz w 120. rocznicę urodzin pisarza, którego dorobek – jak czytamy w uchwale – od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i  awangardowego potencjału. Senatorowie uznają zasługi autora „Ferdydurke” w kształtowaniu polskiej literatury, języka, niezależności intelektualnej i kulturowej otwartości. Organizatorzy proponują, aby w dziedzinie prozy nadesłać utwór inspirowany cytatem Witolda Gombrowicza „Chcesz wiedzieć kim jesteś? Nie pytaj. Działaj.” w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych godłem (wraz z wersją elektroniczną przesłaną na maila pst.sp2@wp.pl
  5. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, co utwory (utwór). W zaklejonej kopercie, oznaczonej tylko godłem autora, winna znajdować się załączona do niniejszego regulaminu karta zgłoszenia do konkursu (prawidłowo wypełniona). Ze względu na tendencje do plagiatu, ocenie będą poddane tylko te prace, które oprócz ww. warunków będą posiadały pisemne potwierdzenie nauczyciela prowadzącego, że utwór został napisany samodzielnie przez danego ucznia. Niewłaściwe wypełnienie tej karty może spowodować, iż praca zostanie odrzucona.
  6. Prace należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka
   w Łochowie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów z dopiskiem na kopercie „Konkurs literacki” w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2024r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace można również przekazać bezpośrednio do sekretariatu ww. szkoły (termin składania prac jak powyżej).
  7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie maj – czerwiec 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka                                 w Łochowie. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o szczegółach uroczystości za pośrednictwem sekretariatów swoich szkół.
  8. Konkurs jest prowadzony z zachowaniem zasad wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  9. W załączniku nr 1 do regulaminu – Karcie zgłoszenia znajduje się oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Kartę należy przed zgłoszeniem ucznia udostępnić rodzicowi lub opiekunowi prawnemu w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych  we wskazanym zakresie.
  10. Uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia mogą sami wyrazić zgodę na przetwarzanie wskazanych w załączniku nr 1 danych osobowych.
  11. W załączniku nr 2 do regulaminu umieszczono propozycję umowy powierzenia danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu, jakim będzie organizator Konkursu do ewentualnego wykorzystania przez Administratora danych.
  12. Każda z Placówek zgłaszająca uczniów do konkursu powinna przesłać zgłoszenia oraz umowy powierzenia danych Organizatorowi konkursu.

   

  Dla laureatów konkursu przewidziane są cenne nagrody. Nagrodzone
  i wyróżnione prace zostaną opublikowane w pokłosiu. Gorąco zapraszamy
  do wzięcia udziału.

   

  Animatorzy konkursu:                                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

                                                                                                                           im. Janusza Korczaka w Łochowie

  Ewa Kowalczyk                                                                                              Renata Jaczewska

  Jolanta Prochacka-Cyrych

  Marzena Wyzińska

  Karta_zgloszenia_do_XXIII_edycji_pelnoletni.docx

  Karta_zgloszenia_do_XXIII_edycji_dzieci.docx

  Umowa_powierzenia_danych_uczniow-1(2).pdf

   

 • Dzień Otwarty Szkoły 2024 r.

  W programie:

  • zwiedzanie szkoły
  • zajęcia pokazowe z akrobatyki
  • zajęcia pokazowe w sali terapeutycznej SI
  • spotkanie z dyrektorem szkoły
 • Boże Narodzenie 2023

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie
  ul. Wyspiańskiego 20
  07-130 Łochów
  e-mail: sekretariat@sp2lochow.pl
 • (+48) 25-675-12-06

Galeria zdjęć