Nawigacja

STATUT SZKOŁY

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. Janusza Korczaka

w Łochowie

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§1  

1.   Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie jest publiczną szkołą podstawową.

2.   Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Wyspiańskiego 20 w Łochowie.

3.   Szkołę prowadzi Gmina Łochów z siedzibą: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.

4.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie (tekst_ jednolity_obowiązuje od 05.09.2022 r.)

 

Aneks do Statutu Szkoły

STATUT Aneks_09_23

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie
    ul. Wyspiańskiego 20
    07-130 Łochów
    e-mail: sekretariat@sp2lochow.pl
  • (+48) 25-675-12-06

Galeria zdjęć