Nawigacja

Świetlica

Świetlica

Regulamin świetlicy

 

Zajęcia świetlicowe mają charakter działania dowolnego, wynikającego z wewnętrznych potrzeb i nakazów dziecka. Są one formą organizacji wolnego czasu.

Z racji specyfiki pracy w świetlicy, w której docelowo przebywać może duża liczba uczniów główny nacisk kładziony jest na organizację sprawnej opieki, zapewnienie bezpieczeństwa oraz organizację pozalekcyjnego wypoczynku. Oprócz pracy typowo opiekuńczej realizowany jest program wychowawczy oparty na realizacji następujących celów kształcenia i wychowania:

 

- kształtowanie postaw etycznych

- kształtowanie wrażliwości estetycznej

- wykształcenie nawyków kulturalnego zachowania się w życiu codziennym

- pielęgnowanie uczuć patriotycznych

- szacunek i docenianie kultury i tradycji ludowych

- wzbudzanie motywacji do działania na rzecz grup (innych)

- integracja rozumiana jako szacunek dla tego, co inne

- wdrażanie do uczestnictwa w kulturze

- nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie

- nabywanie umiejętności nie ulegania nałogom

- w relacji wychowawca – uczeń realizacji zasad:

1. akceptacji

2. podmiotowości

3. indywidualizacji ucznia

Wychowawcy świetlicy - Akonom Lidia, Bartosiewicz Aneta, Marzena Gawor, Ewelina Gąsior

                Godziny pracy świetlicy:

Świetlica dostępna jest dla uczniów codziennie.

PONIEDZIAŁEK

7:30 - 9:00;

13:45 - 16.15

WTOREK

7:30 - 9:00

13:45 - 16:15

ŚRODA

7:30 - 9;00

13:45 - 16:15

CZWARTEK

7:30 - 9;00

12:45 - 16;15

PIĄTEK

7:30 - 9;00

12:45 - 16;15

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie
    ul. Wyspiańskiego 20
    07-130 Łochów
    e-mail: sekretariat@sp2lochow.pl
  • (+48) 25-675-12-06

Galeria zdjęć